Ismerkedés maurice nő.

ismerkedés maurice nő

Teljes szövegű keresés George Sand első szerelme.

A romantikus francia írónőnek, Aurore Dupin-George Sandnak első, eddig még kissé homályos szerelméről és házasságáról, Ernest Seillére, az Akadémia tagjának tollából, érdekes cikket hoz a Revue Hebdomadaire ez évi március i száma, mely cikket a májusi La Revue is kiad.

Első szerelmével és férjével, Casimir Dudevantnal Párizsban ismerkedett meg Aurore, a Plessy családnál, hová úgyszólván anyja elől menekült.

meet charles és diana

Itt ismerkedett meg Casimirral, aki nála kilenc évvel volt idősebb. Ez a Dudevant szerelemgyerek volt, apjának a köztársaság egy tisztjét, kiből később ezredes és báró lett, tekintette, anyja kóbor spanyol asszony volt, kinek nevére nem emlékeztek.

Casimir elvégezte a katonai iskolákat, souslieutenanti egyenruhát viselt, de az Auroreval történt ismerkedés idején még jogi tanulmányokat is folytatott.

solingen egyetlen párt

Plessyék sokra becsülték ezt a Casimirt, fényes jövőt jósoltak neki s amidőn először beszéltek róla Aurorenak, azt mondták, hogy boldog lehet, ha magára tudja vonni figyelmét és meg tudja mozdítani a szívét. Bizonyosnak látszik, hogy George Sand pózolt, sőt tudatosan hazudott ezekben a nyilatkozatokban.

legjobb app flörtöl

Az akadémikus Seillére meglehetős határozottsággal bebizonyítja, hogy George Sand mélyen és egész életére kihatóan szerelmes volt ebbe az urába.

Ha Casimir nem ismerkedés maurice nő volt valamely exaltált lélek s ha feleségét talán nem is tudta egész lényegében megérteni, annyit biztosan tudott, hogy a ismerkedés maurice nő szenvedélyes szerelmi házasság. George Sand szeremét bizonyítják Dupin asszony levelei, melyek Emilie de Wisme-hez írt, bizonyítják a naplók és útijegyzetek, melyekben Aurore napról-napra papírosra vetette benyomásait és szenvedélyének elfojthatatlan hangjait, ezek mind arról a forró szerelemről szólnak, amely az ifjú asszonyban házassága első éveiben égett.

kérdések megismerni egymást szellemes

Miért hazudott hát George Sand, miért tagadta le szerelmét a Memoires-ban is, azzal az ösztönös ügyességgel, melynek annyiszor tanújelét adja írásaiban, amikor nagy mesterét, Jean-Jacquesot utánozva, ékesszólón beszél az életből kiemelkedő erkölcsi magatartásról? A legfontosabb családi tekintetek s egész asszonyi és írói múltja sugalmazták George Sandnak ezt a pózt.

Hatalmas asszonyi és emberi emancipációját s lázadását, melyből legszebb alkotásai, az Indiana, Ismerősök ueckermünde, a Letters d'un voyageur születtek, se maga, se a nyilvánosság előtt ismerkedés maurice nő tudta másképp igazolni, mint azzal a gyanúval, hogy szerelem nélkül és valamely rossz véletlen játékából házasodott.

egyetlen nőstény hal horoszkóp

George Sand könyvei gyakran közvetett gyónások. Lélia mindig szerette azt az embert, aki meghozta neki a szerelem revelációját, George Sandnak ez az embere Casimir Dudevant volt.

emelkedett egy tál kutya etető

hozzászólások