Kutatás a nők és a társadalom

A társadalom az oka, hogy a nők nem segítenek egymásnak a munkahelyükön | Marie Claire

i am looking for egyedülálló nők

Az elméleti háttér áttekintése során röviden bemutatunk korábbi, a nők tankönyvbeli reprezentációját vizsgáló foglalkozások tudni videók, valamint a tantárgyat és a hozzá kapcsolódó alapelveket és célokat. Írásunkban arra keressük a választ, hogy a ban bevezetett új tantárgyhoz készült tankönyvekben milyen szerepekben jelennek meg a nők, ezzel összefüggésben a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célok megvalósulnak-e, valamint, hogy a tankönyvi feladatokban tükröződneke a nők tankönyvbeli reprezentációját vizsgáló kutatások eredményei.

megjelenés flörtöl

A mintába választott tankönyvek kvantitatív jellegű mutatóinak bemutatását a prezentált feladatok kvalitatív tartalomelemzése követi. Az eredményeink szerint a vizsgált alsó tagozatos erkölcstan tankönyvekben elsősorban a fehér, férfi kultúra dominál.

free forum társkereső

A nők nem a valós társadalmi arányszámban jelennek meg a tankönyvi teremtett világban. Mindazonáltal a változó nemi szerepekkel explicit módon foglalkozó nagyon kevés feladat a tanítási gyakorlatban várhatóan fejlesztő és érzékenyítő hatású lehet.

A tankönyvekben felülreprezentáltak a férfiak, valamint a korábbi kutatásokban is jelzett androcentrizmus és a nemi polarizáció továbbra is hátráltatja a modern társadalmi nemi szerepek hatékony és korszerű tárgyalását.

online társkereső barátok a világon

A kutatás során megfogalmazott javaslatok értelmében a nőkkel kapcsolatos tartalmak arányszámának és jellegének a valós társadalomhoz volna szükséges igazodnia.

hozzászólások