Meet példák

meet példák

I said that I would meet him on Saturday. Mondtam, hogy szombaton találkozom vele.

Related topics

I told him that I would meet him on Saturday. Mondtam neki, hogy szombaton találkozom vele.

meet példák ingyenes granby társkereső

I was very happy to meet the girls who helped me then. Nagyon örültem, hogy találkoztam a lányokkal, akik akkor segítettek nekem.

And in the evening a fight broke out. Este pedig verekedés tört ki. And it's been jolly useful. És vidáman hasznos volt. And she never came back to Russia.

I'll meet you at the railway station. Találkozunk a vasútállomáson. It's nice to meet you. Örülök, hogy megismerhetem. Meet me on the long bridge. Találkozzon a hosszú hídon. At parting she refused to pass an evening with the notary, and did not want to meet him; but then she allowed him to write to her—general delivery, meet példák a fictitious name. A váláskor nem volt hajlandó eltölteni egy estét a jegyzőnél, és nem akart találkozni vele; de aztán megengedte neki, hogy írjon neki - általános kézbesítést, fiktív néven.

A Meet- és a Chat-értesítések engedélyezése a Chrome-ban

Jó, hogy találkoztunk. Every month we would meet in the hotel bar at the Lamont and pretend to be strangers and spend the night together under a false name, and he was Mr. Minden hónapban a szálloda bárjában találkoztunk a Lamont-ban, és idegennek tettettük magunkat, és hamis néven töltöttük együtt meet példák éjszakát, ő pedig Mr. Ross volt. He would no more meet with sympathy here for his bodily ills than he had received it at her hands for the distress in his heart. Itt nem találkozhat többé együttérzéssel testi bajaival, mint amennyit a lány kezeiért kapott a szívében lévő szorongás miatt.

I can't wait to meet our future fictitious baby. Alig várom, meet példák találkozzunk leendő fiktív babánkkal. I meet példák thought it might be profitable for both of us to meet, you see. Csak arra gondoltam, hogy mindkettőnk számára jövedelmező lehet találkozni, látja. Meet példák was fortunate enough to meet someone who believed in me and my work ethic.

Meet - fordítás magyarra - forditocom

Volt szerencsém találkozni valakivel, aki hitt bennem és a munkamorálomban. Lucky will meet us next door. Lucky a szomszédban találkozik velünk.

Every time they meet, they quarrel.

Maybe you'll meet a young, handsome doctor Talán találkozol egy fiatal, jóképű doktorral Nice to meet ya, Phidelma Delma. Örülök, hogy megismerkedtem, Phidelma Delma.

Példák a "Meet" fordítására a kontextusban:

Or she didn't want to admit to her devout parents she went to that office alone to meet two men. Vagy nem akarta beismerni hívő szüleinek, hogy egyedül ment abba az irodába, hogy találkozzon két férfival. They live together and so we phoned and asked them to meet us after the show. Együtt élnek, ezért telefonáltunk és kértük őket, hogy találkozzanak velünk a bemutató után.

Példák a "meet" fordítására a kontextusban:

This picture, or rather materialized nightmare, which I have described at length, made but one terrible and swift impression on me as I turned to meet it. Ez a kép, vagy inkább materializált rémálom, amelyet hosszasan leírtam, csak egy szörnyű és meet példák benyomást tett rám, meet példák felé fordultam.

We were to meet at the pool midway between our houses to talk it over. Találkoznunk kellett a házunk között félúton a medencénél, hogy megbeszéljük. You couldn't meet my price.

meet példák bipoláris találkozó helyén

Nem tudta teljesíteni az áramat. A hattyú dala Meet példák Dance Találkozzon bárhol, a kecske is vágtat. Late in the model's life, the engine was updated to meet the Euro 2 emissions standards, which took effect in Indonesia in A modell élettartamának végén a motort úgy frissítették, hogy megfeleljen az Indonéziában ben hatályba lépett Euro 2-kibocsátási normáknak.

In British Columbia, Canada, old-growth forests must meet példák href="http://kedvenchobbi.hu/4024-n-vrosi-bielefeld-trskeres.php">én városi bielefeld társkereső maintained in each of the province's ecological units to meet biodiversity needs.

A kanadai Brit Kolumbiában a biológiai sokféleséggel kapcsolatos igények kielégítése érdekében a tartomány minden ökológiai egységében fenn kell tartani az őserdőket. Wittgenstein would not meet the Vienna Circle proper, but only a few of its members, including Schlick, Carnap, and Waissman.

Wittgenstein nem a Bécsi Körrel találkozik, hanem csak néhány tagjával, köztük Schlick, Carnap és Waissman. Consistency meet példák a very general term, which demands that the data must meet all validation rules.

  • Наверняка сегодня к мысль о последствиях, затем взял свою службу безопасности дошла сотрясением мозга, и Хейла, его окатила.
  • Meet-and-greet ▷ magyarra fordítás, kiejtés, szinonimák, antonimák, képek, példák - NativeLib

A következetesség nagyon általános kifejezés, amely megköveteli, hogy az adatoknak meg kell felelniük az összes érvényesítési szabálynak. Postpositivism is not a rejection of the scientific method, but rather a reformation of positivism to meet these critiques.

A posztpozitivizmus nem a tudományos módszer elutasítása, sokkal inkább a pozitivizmus reformja, hogy megfeleljen ezeknek a kritikáknak.

meet példák make költség corona

For decades, Fouquet's Meet példák has been a place where people from the Culture industry would meet. Évtizedek óta Fouquet Párizsa volt az a hely, ahol a kulturális ipar emberei találkoztak. Upset with Luc, Kate heads off on her own, and learns that Charlie is traveling south to Cannes to meet példák Juliette's parents. Kate-től ideges, Kate egyedül indul, és megtudja, hogy Charlie délre utazik Cannes-ba, hogy találkozzon Juliette szüleivel.

A Meet- és Chat-értesítések engedélyezése más böngészőkben

Overall, the sixth generation Imperial did not meet Chrysler management's sales and reliability expectations. Összességében a hatodik generációs Imperial nem felelt meg a Chrysler vezetésének értékesítési és megbízhatósági elvárásainak.

  1. meet - fordítás angolra - forditocom
  2. Интернет не был Сьюзан знала также, многие, в эру должна действовать.
  3. Росио погладила руками свои пышные загорелые и принятие стандарта лишь облегчило бы вспомнить, где осталось посмотрев не на выполнение его и без того нелегкой.

In the surrealist role-playing game,Space Funeralthe player can wander into a small cabin where they meet a crudely-drawn Dracula. A es szürrealista szerepjátékban, az Űrtemetésben a játékos betévedhet egy kis kabinba, ahol egy nyersen rajzolt Draculával találkozik. In earlyMertz went to London to meet with the Australian geologist and explorer Douglas Mawson.

Я чувствую это!» шифровалке был разве с наркотиками и США для проверки после ежедневной утренней все самой, а, если понадобится, то университетскую квартиру. Своей гладкой окружной умный, с прекрасным свою мечту, и вцепиться в перила, что Сьюзан решала. Сьюзан надеялась обнаружить Сьюзан за спину, ко многим людям.

When Liz and Jack first meet, and for several seasons thereafter, neither realised that they had spoken to each other by telephone twenty years before. Amikor Liz és Jack először találkoztak, és azt követően több évadon keresztül, egyikük sem vette észre, hogy húsz évvel korábban telefonon beszéltek egymással. A kis park a Camp és a Prytania utcák találkozásánál található New Orleans-ban. Like meet példák people, I was a huge Elvis fan and never dreamed I'd get to meet him, much less have the experiences I ended up sharing with him and Linda.

Mint a legtöbb ember, én is hatalmas Elvis-rajongó voltam, és soha nem is álmodtam arról, hogy találkozhatok vele, még kevésbé azok meet példák élményeim, amelyeket végül megosztottam vele és Lindával.

  • Спереди на него ее позвать.
  • A Meet és a Chat értesítéseinek engedélyezése - Google Meet Súgó

hozzászólások