Egyezményes társulás

egyezményes társulás

Ez a fiskális vámokra is vonatkozik.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: Gönc Város Önkormányzata Gönc, Kossuth Lajos u. Sárazsadány Község Önkormányzata Sárazsadány, Fő u. Čižatice Község Önkormányzata 44 47 Kecerovce, Čižatice

A mezőgazdasági alkotóelem átalányösszeg vagy értékvám lehet. Ha e mezőgazdasági alkotóelemet tarifarendszerbe sorolták, akkor annak helyébe a vonatkozó meghatározott vám lép.

egyezményes társulás

Elfogadása előtt e mezőgazdasági alkotóelemről vizsgálat céljából értesítik a Társulási Bizottságot, amely bármilyen szükséges határozatot meghozhat. E célból a Felek a Társulási Tanácsban konzultálhatnak egymással.

egyezményes társulás

Ilyen konzultációra kerül sor különösen abban az esetben, ha harmadik ország csatlakozik az Európai Unióhoz, annak biztosítása érdekében, hogy Izrael és a Közösség kölcsönös érdekeit figyelembe vegyék. Ezen intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és azokat meg kell szüntetni, egyezményes társulás a körülmények már nem indokolják a fenntartásukat.

Account Options

A megfelelő intézkedések megválasztásakor elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. A védintézkedésekről azonnal értesíteni kell a Társulási Bizottságot, és azokról e testületben rendszeres konzultációkat kell tartani, különösen abból a célból, hogy eltöröljék azokat, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

egyezményes társulás

Ha az értesítéstől számított 30 napon belül nem vetettek véget a dömpingnek, vagy nem született más kielégítő megoldás, az egyezményes társulás Fél megfelelő intézkedéseket hozhat; b ami a Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül a Társulási Bizottság vagy az exportáló Fél nem hozott egyezményes társulás a nehézségek megszüntetésére, vagy nem született más kielégítő megoldás, egyezményes társulás importáló Fél megfelelő intézkedéseket hozhat a probléma orvoslására.

Ezen intézkedések nem terjedhetnek túl azon a mértéken, ami a keletkezett nehézségek orvoslásához szükséges; c ami a A Társulási Bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármely határozatot meghozhat. Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül nem hozott határozatot, az exportáló Fél az érintett termék kivitelére vonatkozóan megfelelő intézkedéseket hozhat; d ha azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél a A Közösség, illetve Izrael azonnal tájékoztatja a másik felet, és a lehető legrövidebb időn belül benyújtja a másik Félnek az intézkedések megszüntetésének ütemtervét.

Navigációs menü

E tilalmak vagy korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei. Jegyzőkönyv határozza meg.

Az egyes tagállamok vagy régiók illetékes minisztériumainak elérhetőségét regionális minisztériumok csak Németországban, Ausztriában és Belgiumban felelősek az ETT-k bejegyzéséért honlapunknak ezen a részén találja meg.

Az ilyen javaslatok megtételekor a Társulási Tanács figyelembe veszi a kölcsönös legnagyobb kedvezményes elbánás nyújtásával és a Szolgáltatások Kereskedelméről Szóló Általános Egyezményben a továbbiakban: GATSkülönösen annak V. Ez azonban nem érinti a Közösségben letelepedett személyek izraeli, vagy az Izraelben letelepedett személyek közösségbeli befektetéseinek és az azokból származó minden nyereségnek a külföldre egyezményes társulás.

Az egyezményes társulás Fél kérésére a másik Egyezményes társulás tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is. Az e cikk 1 bekezdésének c pontjával összeegyeztethetetlen magatartások esetén, az ilyen megfelelő intézkedéseket, ha azokra a GATT alkalmazandó, csak a GATT-ban, illetve más - a GATT keretében tárgyalt és a Felek között alkalmazandó - vonatkozó szerződésben meghatározott eljárásokkal összhangban és feltételek szerint lehet meghozni.

E rendelkezés nem gátolhatja sem jogi eszközökkel, sem ténylegesen azon különleges feladatok végrehajtását, amelyekkel e vállalkozásokat megbízták. Ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén olyan problémák merülnének fel, amelyek befolyásolják a kereskedelem feltételeit, bármelyik Fél kérésére sürgős konzultációkat tartanak a Társulási Bizottságban azzal a céllal, hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak.

egyezményes társulás

Az e cél végrehajtását szolgáló részletes intézkedéseket az e célból kötött külön megállapodásokban állapítják meg. CÍM Az együttműködés fő területeit - más, a Felek számára bewerbung beszélni know számot tartó területeken történő együttműködés lehetőségének sérelme nélkül - a

hozzászólások