Játék, hogy megismerjék a gyermekek

A játék, mint óvodai alaptevékenység

Játékgyűjtemény 2. Önismeret Az óvodai nevelés egyik legfontosabb célja a személyiség, az önismeret, az önbecsülés, az önértékelés fejlesztése.

Érdeklődő, önállóan gondolkodó és cselekvő, nyitott, érzékeny gyerekeket szeretnénk nevelni.

A játék, mint óvodai alaptevékenység

Célunk az önismeret fejlesztése, az énkép korrekciója, annak tudatosítása a gyerekekben, hogy valamennyien különlegesek és egyediek.

Az alábbi játékok segítik őket saját maguk és mások jobb megismerésében, elfogadásában. Személyiségfejlesztő, énképkorrekciós, önismereti játékaink során a gyerekek: tudatosítják játék tulajdonságaikat, miközben a negatív tulajdonságok is szóba kerülnek mint változtatható tényezők önmaguk mellett társaikat is jobban megismerik, megtapasztalják az együttlét, az együttműködés örömét az ismert közösségben, a bizalmas hogy megismerjék a gyermekek jobban kibontakozhatnak, visszajelzést kapnak magukról a társaiktól sok sikerélményhez jutnak, ezáltal növekszik az önbizalmuk megtanulják játék másokra figyelést, ezáltal kialakul bennük az értő figyelem technikája képesek lesznek azonosítani az érzéseiket és a táncórákat egyedülállók coburg tett hatásukat, fejlődik az empatikus képességük és a kapcsolati kultúrájuk fejlődik a tanulási és logikus gondolkodási képességük, a figyelmük, a memóriájuk és az önfegyelmük.

Önismereti játékainkat korcsoportonként szedtük csokorba. A három—öt éves gyerekek is szeretik magukat megfigyelni, örömmel fedezik fel külső tulajdonságaikat, ezért nekik is ajánlunk játékokat.

7.2. Játék és tanulás

A játékok játszhatók kisebb csoportokban, illetve frontálisan, ezért játék az egyes leírásokban külön nem jelöljük. A frontális foglalkoztatásnál javasoljuk, hogy a gyerekek körben üljenek, az óvodapedagógus pedig a zárt kör hogy megismerjék a gyermekek tagja legyen. Tükör előtt Feladat: a másoktól megkülönböztető hogy megismerjék a gyermekek jegyek felfedezése, megfogalmazása Eszköz: egész alakos fali tükör A játék menete: Szabad játékidőben nézegetik magukat, társukat, az óvodapedagógus irányításával beszélgetnek arról, mit fedeznek fel magukon: rövid a hajam, kék a szemem, rövid a szoknyám, fiú vagyok, lány vagyok, stb.

Bemutatkozás Feladat: ismerkedés, annak megfogalmazása, amit szeretnének tudatni magukról Eszköz: egy labda, maci vagy más játék Játék játék menete: A gyerekek körbeadják a labdát vagy más játékotés akinél van, az bemutatkozik, és elmondja, hogy mit tud magáról: kék a szemem, rövid a hajam, stb.

Mit hozott a kishajó?

játék, hogy megismerjék a gyermekek legjobb összekapcsolási alkalmazás egy éjszakai kalandhoz

Szeretem — nem szeretem játék az önismeret, a többiek ismeretének fejlesztésére Feladat: önmagunk és egymás jobb megismerése Eszköz: — A játék menete: Az óvodapedagógus elmondja, hogy kevés dolgot tudunk egymásról, ezért mutatkozzunk be. Nézzenek bele figyelmesen, de tartsák titokban, amit ott láttak!

Miután mindenki belenézett játék dobozba, közösen megbeszélik a látottakat. Lehetséges kérdések: — Mit láttatok, amikor belenéztetek a dobozba? Ilyen vagyok ön- és társismeret-fejlesztő, kapcsolaterősítő játék Feladat: a gyerekek körberajzolása, egymás felismerése Eszközök: nagyméretű csomagolópapír, vastag színes ceruzák, ollók A játék menete: Csoportképet játék úgy, hogy nagyméretű csomagolópapíron egyenként körberajzoljuk a gyerekeket felnőtt is, gyerek is rajzolhat, egymást segítve.

A gyerekekkel megneveztetjük a testrészeiket, a fejet, a törzset mellet, hasatkezeket, lábakat! Kérjük, hogy rajzolják meg a szemüket, szájukat, fülüket, orrukat, hajukat, körmüket!

5.4. A játékeszközök

Közben rákérdezünk a könyök, csukló, térd, boka, váll helyére. A rajzot kifesthetik, kiszínezhetik, végül kivágjuk a képeket. A kivágott rajzokat a folyosó egy részére vagy a csoportszoba falára erősítjük amikor nincsenek ott a gyerekek.

Másnap megkérjük őket, hogy próbálják felismerni önmagukat, társaikat. Jó mulatság lesz, ha kalapot, fülbevalót, nyakkendőt, nyakláncot rajzolnak vagy ragasztanak a képekre kiegészítésképpen. Ha jellemző rád, tedd, amit mondok!

5 játék a gyerekek kreativitásának fejlesztéséhez

Érzések kifejezése Feladat: a CD-n hallható tevékenységek, mozgások megelevenítése Eszköz: Mikola Péter zenei CD-je: Rajzoltam egy szép világot A játék menete: A dalszöveg Ákos — álmos, Évi — nem várt öröm éri, Endre — semmihez sincs kedve, Viki — megijed, Ádám — szerelmét látván, Tündi — fel akar tűnniFeri — könyökét beveri, Réka — szégyenlős néha alapján gyakorolhatjuk az játék, érzelmek kifejezését. Érzések doboza Feladat: a cédulán szereplő kép eljátszása hang nélkül, a többiek számára az elmutogatott érzés kitalálása Eszköz: játék doboz, melyben érzéseket kifejező képek vannak cédulákon A játék menete: Önként vállalkozó gyerek kihúz egy kártyát a dobozból, az azon látható arckifejezést eljátssza a gyerekeknek, akik megpróbálják kitalálni, milyen érzést fejez ki társuk arca, és miért érezheti azt.

játék, hogy megismerjék a gyermekek alkalmi szexuális kapcsolatok

Valaki szomorú, hogyan segíthetnénk rajta? Rollerozik egy gyerek, és elesik. Két nagyobb gyerek elveszi egy kisebb labdáját. Hogy megismerjék a gyermekek kommunikáció fejlesztésére, érzések kifejezésére szolgáló játék Feladat: zenehallgatás lehetőleg csukott szemmel, hogy minden zavaró ingert kiküszöböljünk; a zene kiváltotta érzések megnevezése Eszközök: zenei CD-k, CD-lejátszó A játék hogy megismerjék a gyermekek Különböző komolyzenei műveket hallgatunk.

A zene meghallgatása után mindenki elmondja, mit érzett a zene hallgatása közben.

  1. A játékeszközök | Játékpedagógia
  2. Készíts egy fotó társkereső

A zenei élményt rajzos formában is megörökíthetik. Tíz perc rajzolás után a gyerekek megpróbálják érzéseiket mozgással is kifejezni, közvetíteni. Ezután mindenki megmutatja a rajzát, és elmesélik: milyen színű az, amit hallottak milyen hangulatot ébresztett bennük a zene hogyan kapcsolódik korábbi élményeikhez.

játék, hogy megismerjék a gyermekek flörtöl hol van a határ

Az óvodapedagógus elkezdi a mondatokat, a gyerekeknek pedig be kell fejezniük őket. Az elsőt segítségképpen ő fejezi be.

Játék és tanulás A játék a gyermek természetes közege, ennek révén fedezi fel a világot, és az óvodapedagógus is ezen keresztül ismerheti meg a gyermeki világot, értesülhet problémáiról, örömeiről. A fejlődésnek természetes közege, alapvető tevékenységi formája és leghatékonyabb eszköze a hogy megismerjék a gyermekek. A játék megnyugtat, játszótársat közvetít, nevel és tanít. Lehetővé teszi, hogy segítségével a gyermek megismerje a világot. A tanulás óvodás korban főleg utánzásos, spontán tevékenység.

hozzászólások