Házassági hivatal teljesíti

KÖZSZOLGÁLTATÁSI IRODA

házassági hivatal teljesíti

Gondoskodik az anyakönyvi eljárások, családjogi ügyek lefolytatásáról, valamint az állampolgársági eskütételről. Az Iroda keretében működő Posta Shop alapvető postai szolgáltatásokat nyújt, míg az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek általános ügyfélszolgálati feladatokat látnak el.

házassági hivatal teljesíti

Lévai Éva cím: Budapest, Bakáts tér Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás, a nyilvántartásból kiállított okirat közokirat, így az abban foglalt adatokat — ellenkező bizonyításig — mindenki köteles elfogadni. Az anyakönyvvezető feladatkörében eljárva anyakönyvezi az élveszületéseket és a haláleseteket, közreműködik a házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének, házassági évfordulónál és névadóknál, valamint előkészíti a magyar állampolgárságot szerzett személyek ünnepélyes eskütételét.

Az ügyfél. Mit kell tennie Az anyakönyvi eljárásról szóló A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a házasulók, az anyakönyvvezető és - ha közreműködött - a tolmács aláírnak.

Rendezetlen családi jogállású gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, bejegyzi az házassági hivatal teljesíti adatait az anyakönyvbe. Feladatai közé tartozik a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvi eljárás előkészítése, névváltoztatási kérelmek átvétele, és az anyakönyvekbe utólagos bejegyzések teljesítése.

házassági hivatal teljesíti

hozzászólások