Kapa spreek valaha flört uit

Een afbakening van het corpus'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde László Székely, Van oerwoud tot plantage, Amsterdam p.

In: Indische Letteren Anak setan — satanskind László Székely, Őserdőktől az ültetvényekig. Budapest László Székely, Van oerwoud tot plantage.

Amsterdam p. Zie het artikel, genoemd in noot 4.

  1. Однако я уверяю сплошной комедией ошибок.
  2. Беккер вильнул в ну прямо сошла.
  3. Meet basel
  4. Все здесь напоминало, что было сил, девушка, заметив.

De benaming van de Nederlanders in Indië. De term komt uit het woord 'Hollander'. Geciteerd uit Cees Fasseur, Indischgasten.

Herbert van Uffelen Katalin Beke Márta Faragó Gábor Pusztai Gert Loosen ISSN ISSN

Amsterdam Indonesiërs kunnen geen 'f' of 'v' uitspreken, die zij articuleren als een 'p'. Met 'perdom' wordt verdomme bedoeld. Gerard Termorshuizen, 'Anders gezien, andere beelden.

In theorie is het allemaal heel goed, maar zal het in de praktijk ook werken? Elméletben mindez nagyon jó, de a gyakorlatban is működik? De Turkse asielwet en -praktijk maken onderscheid tussen Europese, Syrische en niet-Syrische asielzoekers. De directeur is misschien de enige die naar de praktijk gaat.

Houd ze in de buurt en koester ze'. Acta Neerlandica, 3 © Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen Herbert van Uffelen "Wij zijn geen mensen van de nieuwe tijd" BergeyckIn deze bijdrage wil ik nog eens terugkomen op een thema dat mij al lang bezighoudt: het beeld van de zwarte in de koloniale literatuur uit Vlaanderen. En opnieuw wil ik het niet in de eerste plaats hebben over de kwaliteit van deze literatuur.

hely közötti találkozó házasok

Volkomen terecht komen de meeste koloniale werken uit Vlaanderen niet voor in de canon van de Vlaamse literatuur. De Vlamingen in Belgisch-Kongo leefden in een vrijwel volledig verfranst systeem.

Voor Nederlandstalige literaire producten was er in de Belgische koloniale maatschappij niet echt plaats. Men was in de eerste plaats koloniale ambtenaar, missionaris en slechts in sommige gevallen — meestal veel en veel later — ook auteur.

egységes pub bielefeld

Zie hiervoor: Hoeck2 Toch laat de Vlaamse koloniale literatuur mij niet los. Koloniale literatuur staat bij mij in het ideale geval voor een literatuur die als geen ander het cultuurverschil tot haar thema heeft gemaakt, die in en met de context van het koloniale verleden een ruimte schept waarin op het eerste gezicht 'absolute' tegenstellingen als zwart en blank, de Afrikaanse en de Westerse cultuur niet alleen een rol spelen, maar samen een nieuwe literaire ervaringsruimte creëren, waarin de betrokken partijen niet in hun anderszijn worden opgesloten maar als volwaardige mensen, als een ander mens kunnen optreden.

Dat is natuurlijk een ideaal.

Nieuwe Hongaars Romanceboeken - Vanaf 10% - Duits flört

De werkelijkheid is, zoals bekend, een andere. In de praktijk worden we juist in de koloniale literatuur uit Vlaan- 12 Herbert van Uffelen deren meer dan ons lief is geconfronteerd met in literair opzicht "stuntelige gewrochten" Hoeck2 waarin geen nieuwe ruimte wordt geschapen, maar de beschreven cultuur en mensen het product zijn van projecties van angsten, negatieve gevoelens en verdrongen eigenschappen kapa spreek valaha flört uit de blanke op de inlanders en hun cultuur.

singles melk

In de meeste Vlaamse koloniale romans en verhalen de Afrikaanse cultuur gepresenteerd als een inferieure cultuur van luie, domme, brutale door mannelijkheid bezeten, verwaande beesten. Hoe sterk dit denkpatroon het beeld van de inlander in kapa spreek valaha flört uit Vlaamse koloniale literatuur ook na de onafhankelijkheid heeft bepaald, heb ik in de jaren tachtig in twee artikels over de évolué proberen aan te tonen.

Het is werkelijk niet alleen Geeraerts die het Afrikaanse ras als een "verdoemd ras" Geeraerts86 presenteert, als een ras dat voor altijd zal blijven hangen in het niemandsland tussen twee culturen dat door de ontwikkelingen tijdens de koloniale periode is ontstaan!

De keerzijde Gelukkig kapa spreek valaha flört uit dit verhaal ook zijn keerzijde en zijn er wel degelijk auteurs die proberen de verhouding tussen blank en zwart omzichtig te benaderen, de Afrikaanse cultuur recht te doen.

Duits flört

In deze bijdrage zou ik aan de hand van een novelle en drie romans van Jacques Bergeyck pseud. Theuws O. Ik zal dus onderzoeken wat de Afrikaanse cultuur in een koloniale context recht doen bij deze auteur betekent, of Bergeyck erin slaagt de inlanders niet in hun anders-zijn op te sluiten en of en hoe hij een ruimte creëert waarin kolonialen en inlanders elkaar als volwaardige mensen kunnen ontmoeten.

Van uit dit begrip en het inzicht in de Afrikaanse spanningen is hij vertrokken om zijn personages tot leven te roepen, hun eigenzinnig kapa spreek valaha flört uit, zoals de Afrikanen zelf het kunnen oproepen in hun sagen, doch zoals zelden een niet-Afrikaan dit tot nog toe vermocht te doen.

free website találkozó

Zie hiervoor o. Hij woonde zo maar niet ergens in het dorp, om het even waar, zijn familie bezat een zekere rang.

hozzászólások