Hogy képes legyen, hogy örömmel találkozzam vele.

Az ima – parancsolat és áldás

Drága fivéreim és hogy képes legyen, öröm számomra, hogy együtt lehetünk ezen a sabbat reggelen. Különböző körülmények közepette élünk. Minden nemzetből és sokféle etnikai háttérrel érkeztünk Isten királyságába. És ez a megjövendölt gyülekezés fel fog gyorsulni. Növekvő viszályt látni mindenfelé a világ népei közt. Ezek a széthúzások és nézeteltérések ránk is hatással lehetnek. Ezért mai reményteli üzenetem arról szól, hogy közeleg az egység nagy napja.

Jehova, az Úr, visszatér majd, hogy azokkal éljen, akik az Ő népévé váltak, és ők egységesek és egy szívből valók lesznek, és egyesülnek Vele és Mennyei Atyánkkal.

hogy képes legyen, hogy örömmel találkozzam vele

Már többször hallottátok tőlem az egységről szóló üzenetemet. Meglehet, hogy a jövőben is fogok róla beszélni. Életem során Isten minden prófétájától hallottam már az egységről. A legutóbbi üzenetben, amit David O. McKay elnöktől olvastam, arra kért minket, hogy legyünk egységesek.

Az Úr prófétái mindig is egységre szólítottak.

Az ima – parancsolat és áldás

Egyre nagyobb szükségünk lesz erre az ajándékra, és egyre nagyobb kihívás lesz fenntartani azt az eljövendő napokban, mialatt népként felkészítenek bennünket dicső rendeltetésünkre. Üzenetem arról szól, hogy egyre jobbak vagyunk ezen a téren. Édesanyák és édesapák könyörögnek otthonukban, hogy nagyobb legyen az egység, és választ kapnak ezekre hogy örömmel találkozzam vele imákra.

A családok reggel és este együtt imádkoznak. Egyszer egy család, akiknél épp vendégségben voltam, meghívott, hogy térdeljek le velük az esti imánál. A legkisebb gyermeket kérték meg az imára. Úgy imádkozott a család minden egyes tagjáért, név szerint, mint egy pátriárka. Egy pillanatra kinyitottam a szemem, hogy lássam a többi gyermek és a szülők arcát. Tudtam, hogy ennek a kisfiúnak az imájában összeforrt a hitük és a szívük.

hogy képes legyen, hogy örömmel találkozzam vele

A segítőegyletből néhány nőtestvér nemrégiben együtt imádkozott arra készülve, hogy örömmel találkozzam vele először látogassanak meg egy fiatal özvegyet, akinek férje váratlanul elhunyt. Tudni szerették volna, mit tegyenek, és hogyan dolgozzanak össze, hogy segíthessenek előkészíteni a házat a temetésre érkező családok és barátok számára. Tudniuk kellett, milyen vigasztaló szavakat mondjanak majd az Úr nevében. Választ kaptak az imájukra. Amikor megérkeztek a házba, minden nőtestvér nekiállt elvégezni egy feladatot.

Élete a munkája

A ház olyan gyorsan kész lett, hogy néhány nőtestvér azon kesergett, hogy nem tehetett többet. Vigasztaló szavak budapest házasságkötés el tökéletes összhangban.

Az Úr szolgálata során szívük összefonódott és eggyé vált. Láttátok már a bizonyítékát, ahogy én is, hogy haladunk az eggyé válás felé. Az egység csodájában részesülünk, amikor az Úr módján imádkozunk és dolgozunk — a szívünk egységben fonódik majd össze. Isten megígérte ezt az áldást hithű szentjeinek, függetlenül attól, milyen háttérrel rendelkeznek, és milyen viszályok dúlnak körülöttük.

Értünk és a tanítványaiért egyaránt imádkozott, amikor arra kérte Atyját, hogy egyek lehessünk. Tapasztalatból tudjuk, hogy amikor egységgel áldatunk meg, hogy örömmel találkozzam vele van részünk.

Segíts, hogy alázatos legyek, és hogy bízzak Benned. Adj nekem bölcsességet és tudást a mennyei dolgokról, hogy legyen erőm ellenállni minden gonosznak, és hogy állhatatos maradjak igazságodhoz. Ó, Uram, segíts nekem, add meg nekem az örök életet a Te királyságodban! Vezesd lépteimet igazlelkűségben, add meg nekem teljes Lelkedet!

Mennyei Atyánk lélekgyermekeiként vágyunk arra az örömre, melyben akkor volt részünk, amikor Vele éltünk az ez előtti életben. És mivel szeret bennünket, az Hogy képes legyen vágya az, hogy teljesíthesse ezt az egységgel kapcsolatos szent kívánságunkat.

Külön-külön azonban nem tudja megadni nekünk. Az egység öröme, mellyel oly nagyon meg szeretne ajándékozni, nem létezhet mások nélkül. Másokkal együtt kell rá törekednünk és elnyernünk. Nem meglepő hát, ha Isten sürgeti a gyülekezésünket, hogy hogy örömmel találkozzam vele bennünket.

Azt kívánja, hogy gyűljünk családokba. Létrehozott osztályokat, egyházközségeket, gyülekezeteket, és megparancsolta, hogy gyakran találkozzunk. Ezekben a közösségekben, melyeket Isten miattunk tervezett meg, nagy lehetőségek rejlenek.

Imádkozhatunk és dolgozhatunk az egységért, amely örömet hoz, és megsokszorozza a szolgálathoz szükséges erőnket. A Szabadító a hűséges szolgálatuk végső jutalmaként a Vele való egység örömét ígérte a három nefitának. A Mormon könyve beszámol egy ilyen sikeres időszakról. Alma napjaiban történt a Mormon vizeinél. Amit az emberek ama nehéz és veszélyes körülmények között tettek, útmutatást és biztatást is ad számunkra.

hogy képes legyen, hogy örömmel találkozzam vele

Mindazon dolgok, amelyek megtételére Alma és népe sugalmazást kapott, arra szolgáltak, hogy segítsenek az embereknek úgy dönteni, megváltoztatják a szívüket Jézus Krisztus engesztelése által. Ez az egyetlen módja annak, hogy Isten megadhassa nekünk azt az áldást, hogy egy szívből valók legyünk. És lőn, hogy aki Isten hatalma és felhatalmazása által megkeresztelkedett, azt az ő hogy képes legyen örömmel találkozzam vele adták. És megparancsolta nekik, hogy ne legyenek viszálykodások egymással, de hogy egy szemmel tekintsenek előre, egy hittel és egy keresztséggel rendelkezvén, szívüket egységbe és szeretetbe összefonva egymás iránt.

És ezt parancsolta nekik, hogy így prédikáljanak. És így Isten gyermekeivé lettek.

Tudatos évkezdés? Ezzel a teszttel sikerülni fog!

Ezért van az, hogy a gyermekeim számítottak rá, hogy minden családi esten megtalálom majd a módját, hogy valakit arra buzdítsak, hogy tegye bizonyságát a Szabadítóról és az Ő küldetéséről.

Néha a szülők tették. Hogy képes legyen azok voltak a legjobb estéink, amikor valahogyan sikerült arra biztatnunk a gyermekeinket, hogy ők tegyék meg, akár úgy, hogy ők tanították a leckét, akár úgy, hogy válaszoltak a kérdésekre. Amikor valaki bizonyságát tette a Szabadítóról, a Szentlélek megerősítette azt.

Ezeken az estéken éreztük, hogy a szívünk összefonódik. A szertartásokon kívül vannak olyan tantételek is, melyeket népként követve szintén nagyobb egységhez vezetnek bennünket. Az egyik ilyen tantétel a kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás az egyetlen módja annak, hogy tudjuk, hogyan kövessük együtt az Úr akaratát. Ehhez fentről kapott világosságra van szükségünk.

  1. Értő olvasás teszt
  2. Hrpwr - Tudatos évkezdés? Ezzel a teszttel sikerülni fog!
  3. Farkas István: Randevú - Szegedi Piaristák
  4. Láma Ole Nydahl: A partnerkapcsolatokról | BuddhizmusMa

Ő bizonyságot tesz majd a szívünkben és mindazokéban, akik körénk gyűltek arról, hogy mit szeretne, hogy megtegyünk. És a szívünk azáltal fonódhat egybe, ha betartjuk az Ő parancsolatait.

A második tantétel, amely az egység felé mozdítja a fejlődésünket az, hogy alázatossá kell lennünk. Az egység legnagyobb ellensége a büszkeség.

Értő olvasás teszt

Ti is láttátok és éreztétek már szörnyű hatásait. Napokkal ezelőtt tanúja voltam, mikor két — amúgy jó — embernek egy kis nézeteltérése támadt. Mindez csak egy beszélgetésnek indult arról, hogy mi az igazság, de rövidesen heves vitába torkollott.

hogy képes legyen, hogy örömmel találkozzam vele

Azon csatáztak, hogy kinek van igaza. Egyre hangosabbak lettek. Arcuk kipirult. És ahelyett, hogy a vita tárgyáról értekeztek volna, mindketten magukról kezdtek beszélni. Egyre csak azt bizonygatták egymásnak, hogy mennyire hozzáértők és milyen mélyek az ismereteik, épp ezért inkább az ő meglátásuk a helyes és az igaz.

Ti is megriadtatok volna, akárcsak én. Láttuk már az effajta tragikus ellentét pusztító hatásait. Mindannyian ismerünk olyanokat, akik sértett büszkeségük miatt hagyták el a szentek közösségét. Szerencsére egyre több tehetséges társkereső idős személy találkozom, akik lecsendesítik a háborgó vizeket, mielőtt baj történne.

Ti is lehettek ilyen béketeremtők, akár résztvevői vagytok a konfliktusnak, akár csak külső szemlélői. Tapasztalatom szerint, az egyik módja ennek az, hogy képes legyen keressünk bármi olyat, amiben mindenki egyetért.

Ahhoz, hogy béketeremtők legyetek, fontos, hogy higgyetek abban, hogy Isten gyermekeiként minden különbözőségünk ellenére valószínű, hogy nincs olyan határozott vélemény, melyben ne lenne némi igazság. Az a legjobb béketeremtő — aki épp ezért vissza tudja állítani az egységet —, aki tudja, hogyan segítsen az embereknek meglátni ezt a közös igazságot.

Az igazság, amelyben egyetértenek, kilépés tudni nagyobb és fontosabb számukra, mint a különbségek.

Randevú , Megbeszélt helyen, megbeszélt időben, meghatározott céllal, vagy éppen pusztán az együttlét érdekében. Randevúzni bármivel és bárkivel lehet, s életem során, mondhatom, nagyon sok lénnyel randevúztam. Tulajdonképpen elmondhatom, hogy mindennel és mindenkivel találkoztam, akivel és amivel akartam, egyet kivéve. Annál az egynél, úgy látszik, nem az akarat számít.

Ha Istentől kértek segítséget, majd a szerint cselekedtek, megláthatjátok, mi lesz ez a közös nevező, és másoknak is segíthettek ebben. Ő megválaszolja az imátokat, ahogyan az enyémet is megválaszolta, hogy segítsen visszaállítani a békét. Ugyanez az elv vonatkozik arra is, amikor olyan emberek között próbálunk egységet teremteni, akik rendkívül különböző háttérrel rendelkeznek.

Isten gyermekeiben sokkal több a hogy képes legyen vonás, mint az eltérés. És még hogy örömmel találkozzam vele különbségek is felfoghatók lehetőségként. Isten segít majd, hogy a másokban meglévő különbözőségekre ne a bosszúság forrásaként, hanem egyfajta pluszként tekintsünk. Az Úr egységes achern ahhoz, hogy meglássátok és értékelni tudjátok azt, amit a másik fél tehet hozzá, amivel esetleg ti nem rendelkeztek.

Az Úr többször megmutatta már a jóságát azáltal, hogy olyasvalakit adott mellém, aki pont olyan eltérő tulajdonsággal rendelkezett, amire akkor szükség hogy örömmel találkozzam vele. Ez volt az Úr módszere arra, hogy hozzám tegyen valamit, amely hiányzott ahhoz, hogy jobban szolgálhassam Őt.

Ez elvezet az egység egy másik tantételéhez. Ez pedig az, hogy csak jókat mondjunk egymásról. Gondoljatok csak az utolsó olyan alkalomra, mikor megkérdezték tőletek, hogy mit start beszélgetés társkereső valakiről a családotokban vagy az egyházban.

A múlt héten ez többször is megtörtént velem. Nos, előfordul, hogy meg kell ítélnünk másokat. Néha kell hoznunk ilyen ítéleteket másokról, és ki kell mondanunk.

A Simpler Way: Crisis as Opportunity (2016) - Free Full Documentary

De a legtöbbször van választásunk. Képzeljétek el például, hogy valaki megkérdezi, mit gondoltok az új püspökről. Ez segít majd, hogy a legjobbat keressétek püspökötök teljesítményében és jellemében. Szerető bíránkként a Szabadító is bizonyára ezt teszi majd, amikor hogy képes legyen mi teljesítményünket ítéli meg.

A szentírás, és az édesanyátoktól hallott tanács talán arra indítanak majd, hogy megfogalmazzátok, mi a legjobb a püspök teljesítményében, és beszéljetek jó szándékáról. Megígérem, hogy békét és örömet fogtok érezni, amikor másokról nagylelkűen, Krisztus világosságának fényében beszéltek. Például egységben érzitek majd magatokat ezzel a püspökkel, és azzal, aki a véleményeteket kérte.

De nem azért, mert a püspök tökéletes, vagy mert a kérdező személy osztozik nagylelkű értékítéletetekben. Hanem azért, mert az Úr érezteti majd veletek a nagyrabecsülését amiatt, hogy nem ültettétek el az ellentét hogy képes legyen. Ugyanezt az alapelvet kell követnünk, amint az Úr egyre több és több embert gyűjt körénk, akik nem olyanok, mint mi.

Egyre nyilvánvalóbbá válik majd számunkra, hogy az engesztelés ugyanolyan változást visz végbe mindannyiunkban. Szelíd, szeretetteljes, és megközelíthető tanítványokká válunk, ugyanakkor mindenben bátrak és hithűek leszünk. Még mindig hogy örömmel találkozzam vele országokban élünk, de a folyamat, mely által az egyházba jövünk, megváltoztat bennünket.

Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. A szentek képesek véghezvinni az Úr bármely szándékát, amikor teljesen eggyé válnak hogy örömmel találkozzam vele igazlelkűségben. Az embereik közül több százan érkeztek a helyszínre, minden olyasmit magukkal hozva, amire a túlélőknek szüksége volt. Még a saját sátraikat és eszközeiket singlebörse kaiserslautern elhozták.

Fáradhatatlanok és vidámak voltak. Úgy tűnt, mindig tudják, hová menjenek és mikor. A szentek az Úr nevében jöttek, hogy olyan segítséget nyújtsanak, amilyet Ő adna.

Úgy jöttek el, hogy hallgattak az Úr által választott vezetők utasításaira. Mivel a szívük összefonódott, ezért az erejük is megsokszorozódott. Ünnepélyes bizonyságomat teszem arról, hogy az egység, melyet most tapasztalunk, egyre tovább fog növekedni. Isten, az Atya él.

hozzászólások